COVID-19


ZARAOBE institutuak hartu beharreko neurrien helburua hezkuntza-jarduera presentzialaren garapena bermatzea da, betiere COVID-19 hezkuntza-komunitatean ez zabaltzeko. Beraz, helburua da gure ikasleek kalitatezko hezkuntza jasotzeko duten eskubidea bermatzea segurtasun- eta osasun-baldintzetan, bai eta ikastetxean lan egiten duten pertsonentzat ere. Ildo horretan, kontuan hartu beharko dira, Lan Arriskuen Prebentziorako Zerbitzuak garatzen dituen COVID-19ren aurkako laneko arriskuen prebentzio-neurriak.