Titulazio osagarriak


DBHG.

Oinarrizko LHko titulua lortzen duten ikasleak irakasle taldeak proposa ditzake DBHko titulua (Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako Graduatua) lortzeko, baldintza jakin batzuk betetzen baditu.

Euskararen ziurtagiriak.

Heziketa Zikloa B+ ereduan egin eta ziklo bakoitzari dagokion curriculumaren %50 baino gehiago euskaraz egin duten ikasleek B1 mailaren baliokidea den ziurtagiria jasoko dute Erdi Mailako Zikloetarako eta B2 mailaren baliokidea den ziurtagiria Goi Mailako Zikloetarako.

Europako ziurtagiriak.

Erasmus+ programa osatu duten ikasleei Europass Mobility-ren ziurtagiriak emango zaizkie. Europako beste herrialde batean lortutako ezagutza eta trebetasunak biltzen dituen dokumentua da, baita enpresaren egonaldi-amaierakoa ere (Attendance).

Lanbide Heziketa Duala.

Dual Lanbide Heziketa amaitzen duten ikasleei praktikak Dualen egin dituztela egiaztatuko zaie.

LP - Lantokiko Prestakuntza.

LP edo Lantokiko Prestakuntza modulua amaitzen duten ikasleei LP titulua emanen zaie.

Mekatronikako prestakuntza eleanitza.

Modalitate honetan mekatronika industrialeko heziketa zikloa bukatzen duten ikasleei, zikloaren atal bat ingelesez egin dutela egiaztatuko zaie.