Batxilergoa


Batxiller Orokorra 1. maila

(2022/2023 ikasturtea)

Ikasgai komunak
Gaztelania eta Literatura I
Euskera eta Literatura I
Ingelera I
Filosofia
Gorputz hezkuntza
Hautazko ikasgaiak
Bat aukeratu behar da
Komunitaterako proiektuak
Erlijioa
Modalitateko ikasgaiak
Matematika Orokorra
Ekonomia, Ekintzailetza eta Enpresa Jarduera
Mundu Garaikidearen Historia
Hautazko ikasgaiak
Bi aukeratu behar dira
Ahozko komunikazioa atzerriko hizkuntzan
Gaur egungo munduaren gatazkak eta errealitateak prentsa eta IKT bidez
Elektronika
Kultura Zientifikoa
Frantsesa I
Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak I

Zientzia batxilergoa 1. maila

(2022/2023 ikasturtea)

Batxilergoak bi ibilbide izan ditzake: zientifikoa eta teknologikoa. D hizkuntza ereduan ematen da.

Ikasgai komunak
Gaztelania eta Literatura I
Euskera eta Literatura I
Ingelera I
Filosofia
Gorputz hezkuntza
Hautazko ikasgaiak
Bat aukeratu behar da
Komunitaterako proiektuak
Erlijioa
Modalitateko ikasgaiak
Zientifiko ibilbidea Teknologia ibilbidea
Matematika I
Fisika eta Kimika
Biologia eta Geologia
Matematika I
Fisika eta Kimika
Teknologia eta Ingeniaritza I
Hautazko ikasgaiak
Bi aukeratu behar dira
Anatomia
Marrazketa Teknikoa I
Kultura Zientifikoa
Frantsesa I
Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak I

Zientzia batxilergoa 2. maila

(2022/2023 ikasturtea)

Batxilergoak bi ibilbide izan ditzake: zientifikoa eta teknologikoa. D hizkuntza ereduan ematen da.

Ikasgai komunak
Gaztelania eta Literatura II
Euskera eta Literatura II
Ingelera II
Espainako historia
Modalitate ikasgaiak
Hiru aukeratu behar dira
Fisika
Kimika
Biologia
Matematika II
Marrazketa teknikoa II
Hautazko ikasgaiak
Bi aukeratu behar dira
Frantsesa II
Geografia
Teknologia industriala II
Enpresa ekonomia
Filosofiaren historia
Lurraren eta ingurumenaren zientziak
Psikologia
Artearen historia
Informazioaren eta komunikazioaren teknologia II

Giza eta Gizarte zientziako batxilergoa 1. maila

(2022/2023 ikasturtea)

Batxilergoak bi ibilbide izan ditzake: gizarte-zientzietakoa eta giza zientzietakoa. D hizkuntza ereduan ematen da.

Ikasgai komunak
Gaztelania eta Literatura I
Euskera eta Literatura I
Ingelera I
Filosofia
Gorputz hezkuntza
Hautazko ikasgaiak
Bat aukeratu behar da
Komunitaterako proiektuak
Erlijioa
Modalitate ikasgaiak
Giza ibilbidea Gizarte ibilbidea
Latina I
Mundu Garaikidearen Historia
Literatura Unibertsala
Gizarte zientzietarako matematika I
Mundu Garaikidearen Historia
Ekonomia
Hautazko ikasgaiak
Bi aukeratu behar dira
Ahozko komunikazioa atzerriko hizkuntzan
Gaur egungo munduaren gatazkak eta errealitateak prentsa eta IKT bidez
Kultura zientifikoa I
Frantsesa I
Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologia I

Giza eta Gizarte zientziako batxilergoko 2. maila

(2022/2023 ikasturtea)

Batxilergoak bi ibilbide izan ditzake: gizarte-zientzietakoa eta giza zientzietakoa. D hizkuntza ereduan ematen da.

Ikasgai komunak
Gaztelania eta Literatura II
Euskera eta Literatura II
Ingelera II
Espainako historia
Modalitate ikasgaiak
Hiru aukeratu behar dira
Latina II
Gizarte zientzietarako matematika II
Enpresa ekonomia
Artearen historia
Geografia
Filosofiaren historia
Hautazko ikasgaiak
Bi aukeratu behar dira
Frantsesa II
Teknologia industriala II
Marrazketa teknikoa II
Lurraren eta ingurumenaren zientziak
Fisika
Kimika
Biologia
Psikologia
Informazioaren eta komunikazioaren teknologia II