ETHAZI


Zer da?

Zaraoben urteak daramatzagu kezka honekin: arlo guztietan aldaketa metodologikoa egin behar da, bai gaitasun teknikoei dagokienez, bai zeharkako gaitasunei eta gaitasun emozionalei dagokienez.

Urte hauetan zehar aberastu egin gara atzerriko irakaskuntza-esperientziez, erronkak sortzeko prestakuntzez, gaitasunak eta balioak kudeatzeko ikastaroez, inteligentzia emozionaleko saioez, bizitzarako gaitasunei buruzko eskuliburua sortzeaz... Horren guztiaren ondorioz, Tknikak proposatutako ETHAZI eredua hartzea erabaki dugu, metodologia-aldaketaren jarraipen gisa, alderdi emozionalak lantzeaz gain, sintonia saioekin, taldea sortzearekin, bizitzarako curriculumarekin.

Orain, Zaraobeko zikloen eduki guztiak erronken bidez garatzen ari gara, eta metodologia honetarako kalitatearen kudeaketa sistematikoa ezartzen ari gara.

ETHAZI modeloaren ezaugarriak.

  1. MODULARITATEA: erronken diseinua ahalik eta gehien hurbil dadin prestakuntza ziklo bakoitzeko lan errealitateko jarduera egoeretara. Horrek eskatzen du zikloko gaitasun profesionalak eta ikaskuntzaren emaitzak sakon aztertzea, ikasteko denboren eraginkortasuna hobetzeko.

  2. ZIKLOKO IRAKASLE TALDE AUTOGESTIONATUAK: Talde lana eta erantzukizuna bultzatzen hasi da irakasle taldea bera, heziketa ziklo osoaz arduratzen den kide kopuru txiki batek osatua. Izan ere, autogestio maila handi baten bidez, ikasleen ordutegiak, espazioen erabilera, zaintza eta ordezkapenak, etab. une bakoitzean ikasleen ikaskuntzaren garapenak planteatzen dituen beharretara egokitu ahal izango ditu.
    Talde berak banatzen ditu banakako zein taldeko tutoretzak ziklo osoan zehar.

  1. GAITASUNEN GARAPENEAN AURRERA EGITEKO EBALUATZEA: baluazioa funtsezko elementu gisa integratzen da ikasleen ikaskuntza-prozesuaren barruan, eta feed-back sarria ematen zaio aurreikusitako gaitasun profesionalen eskuratze-mailan izan duen bilakaerari buruz.
    Ebaluazio-ikuspegi hori indartzeko eta bertan parte hartzea bultzatzeko, bai irakasleei, bai ikasleei (modu pertsonalean eta taldekide gisa), bai ebaluazio-prozesuan ekarpenak egin ditzaketen beste eragile batzuei, SET (Skills Evolución ion Tool) tresna espezifikoa garatu da.

  2. IKASTEKO ESPAZIOAK EGOKITZEA: metodologia berri horiek inplementatzeko, prestakuntza-zentroetan egon ohi ez diren gela, ekipamendu, altzari eta espazio espezifikoak behar dira. Horien diseinuak, batez ere, espazio malguen, irekien, interkonektatuen eta lan aktibo-kolaboratiboa errazten duten ingurumen-egoeren ezaugarriei erantzuten die.