Goi mailako heziketa zikloak


Mekatronika Industrialeko goi mailako teknikaria.

1. TITULUAREN IDENTIFIKAZIOA

Mekatronika Industrialeko goi mailako teknikariaren titulua elementu hauek identifikatzen dute:

  • Izena: Mekatronika industriala.
  • Maila: Goi Mailako Lanbide Heziketa.
  • Iraupena: 2.000 ordu
  • Lanbide arloa: Instalatze eta Mantentze lanak.
  • Erreferentea Hezkuntzaren Nazioarteko Sailkapen Normalizatuan: HNSN- 5b.
  • Goi Mailako Hezkuntzako Kualifikazioen Espainiako Esparruaren maila: 1. maila. Goi mailako teknikaria.

2. LANBIDE PROFILA ETA LANBIDE INGURUNEA

2.1. Gaitasun orokorra

Titulu honen gaitasun orokorra sistema mekatroniko industrialak konfiguratu eta optimizatzea da, bai eta haien muntaketa eta mantentze-lanak planifikatu, gainbegiratu eta/edo gauzatzea ere, kalitate, segurtasun eta laneko arriskuei aurrea hartzeko eta ingurumena errespetatzeko protokoloei jarraituz.

2.2. Lanbide ingurunea

Titulu hori lortzen duten pertsonek nagusiki pribatuak diren enpresetan egiten dute lan; enpresa horiek proiektuak garatzen dituzte, sistema mekatronikoen muntaketa eta mantentze-lanak kudeatzen eta gainbegiratzen dituzte, edo makineria, tresneria industriala eta linea automatizatuak instalatzen dituzte, bere kontura edo besteren kontura.

Okupazio eta lanpostu garrantzitsuenak hauek dira:

  • Makineriako eta industria-tresneriako instalazioak mantentzeko prozesuak planifikatzeko eta programatzeko teknikaria.
  • Makineriako eta industria-tresneriako instalazioen muntaia-taldeko burua.
  • Makineriako eta industria-tresneriako instalazioen mantentze-taldeko burua.

Ziklo honetan ETHAZI metodoa erabiltzen da, erronketan oinarritutako elkarlaneko ikaskuntza aplikatuz.

Eredu hirueledunean izartxoa (*) duten moduluak ingelesez egiten dira. Aukera honek, interesaturik egonez gero, Erasmus bekaren esleipena bermatuko du.
EMAN PAUSO BAT AURRERA ETA ANIMATU!

Instalazioa eta mantentze-lanak

1. MAILA
MODULUAK Orduak
Sistema pneumatikoak eta hidraulikoak * 132
Sistema elektrikoak eta elektronikoak 132
Makina-elementuak 99
Fabrikazio-prozesuak 165
Sistema mekatronikoen irudikapen grafikoa* 132
Sistemen integrazioa 231
Laneko prestakuntza eta orientabidea 99 99
GUZTIRA 990

2. MAILA
MODULUAK Orduak
Sistema mekanikoak 160
Sistema mekatronikoen konfigurazioa 160
Mantentze-lanen eta kalitatearen prozesuak eta kudeaketa 100
Sistema mekatronikoen simulazioa 80
Mekatronika industrialeko proiektua * 50
Enpresa eta ekimen sortzailea * 60
Ingeles teknikoa 40
Lantokiko prestakuntza 360
GUZTIRA 1010