Oinarrizko LHko heziketa zikloak


Zurgintza eta altzarigintza

1. TITULUAREN IDENTIFIKAZIOA

Arotzeriako eta altzarigintzako oinarrizko profesionala lanbide titulua elementu hauek identifikatzen dute:

 • Izena: Zurgintza eta Altzarigintza.
 • Maila: Oinarrizko Lanbide Heziketa.
 • Iraupena: 2.000 ordu (bi ikasturte, enpresa batean egin beharreko praktikak barne ( Bertako enpresetan, Atzerrian Erasmus programan eta Hezibi).
 • Lanbide arloa: Zurgintza, Altzarigintza eta Kortxoa.
 • Europako Baliokidea, European Qualification Framework: Level 3 of the European Qualifications Framework (EQF3).


2. LANBIDE PROFILA ETA LANBIDE INGURUNEA

2.1. Gaitasun orokorra

Titulu honen gaitasun orokorra da arotzeriako eta altzarigintzako elementuak fabrikatu, instalatu eta muntatzeko, zuraren eta deribatuen mekanizaziorako oinarrizko opeerazioak egitea, gainazalak egokitzea, akabera-produktuak aplikatzea eta tapizatze-prozesuetan laguntzea, produktuak eskatzen diren estetikarekin eta akaberekin egiten laguntzea, adierazitako kalitatearekin lan egitea, laneko arriskuei aurrea hartzeko eta ingurumena babesteko arauak betetzea, eta ahoz eta idatziz komunikatzea gaztelaniaz eta, hala badagokio, gaztelaniaz.

2.2. Lanbide ingurunea

Okupazio eta lanpostu garrantzitsuenak hauek dira:

 • Ebanisteriako produktuen muntatzailea, oro har.
 • Zurezko altzarien edo antzekoen muntatzailea.
 • Zurezko produktuen muntatzailea, ebanisteria izan ezik.
 • Zurezko altzarien akabatzailea.
 • Parketaren akuilatzaile-bernizatzailea.
 • Zurezko altzarien bernizatzaile-lakatzailea
 • Altzarien akabera-treneko operadorea.
 • Paketatzailea, etiketatzailea, paketatzailea.
 • Zuraren eta kortxoaren industriako peoia.
 • Altzarien tapizatzailea.

Instalazioa eta mantentze-lanak

1. MAILA
MODULUAK Orduak
Zuraren eta deribatuen mekanizazioaren oinarrizko eragiketak 231
Zuraren oinarrizko akaberak 132
Ehungintzako material eta produktuak 66
Altzariak tapizatzea 132
Bezeroentzako arreta 66
Zientzia aplikatuak I 165
Komunikazioa eta gizartea I 165
Tutoretza eta orientabidea I 33
GUZTIRA 990

2. MAILA
MODULUAK Horas
Altzariak eta arotzeriako elementuak instalatzea 120
Altzarien muntaketa 240
Zientzia aplikatuak II 144
Komunikazioa eta gizartea II 168
Laneko prestakuntza eta orientabidea 53
Lantokiko prestakuntza 260 260
Tutoretza eta orientabidea II 25
GUZTIRA 1010

Instalazio elektronikoak eta mekanikoak

1. TITULUAREN IDENTIFIKAZIOA

Honako elementu hauek identifikatzen dute Instalazio elektroteknikoak eta mekanikoko Oinarrizko Titulua:

 • Izena: Instalazio elektroteknikoak eta mekanikoak.
 • Maila: Oinarrizko Lanbide Heziketa.
 • Iraupena: 3.000 ordu.
 • Lanbide-arloa: Fabrikazio Mekanikoa, elektrikoa eta elektronikoa.
 • Europako Baliokidea: CINE-3.5.3. European Qualification Framework: Level 3 of the European Qualifications Framework


2. LANBIDE PROFILA ETA LANBIDE INGURUNEA

2.1. Konpetentzia orokorra

Titulu honen konpetentzia orokorra da eraikinetako instalazio elektroteknikoak eta telekomunikazioetakoak muntatzeko eta mantentzeko eragiketa osagarriak egitea, bai eta fabrikazio mekanikorako oinarrizko fabrikazio- eta muntaia-eragiketak egitea ere, laneko arriskuen prebentzioari eta ingurumen-babesari buruzko arauak betez eta ahoz eta idatziz komunikatuz,
bai euskaraz, bai gaztelaniaz, bai atzerriko hizkuntzaren batean.

2.2. Lanbide ingurunea

Hona hemen enplegu eta lanpostu garrantzitsuenak:

 • Behe-tentsioko instalazio elektrikoetako langilea.
 • Satelite bidezko antena hartzaileen/telebistaren muntatzailearen laguntzailea.
 • Ekipo telefoniko eta telegrafikoen instalatzailearen edo konpontzailearen laguntzailea.
 • Komunikazio-ekipoen eta -sistemen instalatzailearen laguntzailea.
 • Telefono-instalazioen instalatzaile konpontzailearen laguntzailea.
 • Energia elektrikoa ekoizteko eta banatzeko industriako peoia.
 • Manufaktura-industrietako peoiak.
 • Prozesu automatizatuetako laguntzaileak.

Instalazio elektronikoak eta mekanikoak

1. MAILA

MODULUAK Orduak
Fabrikazio oinarrizko eragiketak 132
Telekomunikazioetako instalazioak 165
Tutoretza eta orientabidea I 33
Zientzia aplikatuak I 165
Komunikazioa eta gizartea I 165
Proiektua I 330
GUZTIRA 990


2. MAILA

MODULUAK Orduak
Fabrikazio oinarrizko eragiketak 99
Instalazio elektrikoak eta domotikoak 231
Zientzia aplikatuak II 144
Komunikazioa eta gizartea II 168
Tutoretza eta orientabidea II 17,85
Proiektua II 350,15
GUZTIRA 1010


3. MAILA

MODULUAK Orduak
Soldadura eta metal arotzeria 192
Aluminio eta PVCko arotzeria 168
Laneko prestakuntza eta orientabidea 53
Tutoretza eta orientazioa II 7,15
Lantokiko prestakuntza 260
Proiektua III 319,85
GUZTIRA 1000