Oinarrizko LHko heziketa zikloak


Zurgintza eta altzarigintza

1. TITULUAREN IDENTIFIKAZIOA

Arotzeriako eta altzarigintzako oinarrizko profesionala lanbide titulua elementu hauek identifikatzen dute:

 • Izena: Zurgintza eta Altzarigintza.
 • Maila: Oinarrizko Lanbide Heziketa.
 • Iraupena: 2.000 ordu (bi ikasturte, enpresa batean egin beharreko praktikak barne ( Bertako enpresetan, Atzerrian Erasmus programan eta Hezibi).
 • Lanbide arloa: Zurgintza, Altzarigintza eta Kortxoa.
 • Europako Baliokidea, European Qualification Framework: Level 3 of the European Qualifications Framework (EQF3).


2. LANBIDE PROFILA ETA LANBIDE INGURUNEA

2.1. Gaitasun orokorra

Titulu honen gaitasun orokorra da arotzeriako eta altzarigintzako elementuak fabrikatu, instalatu eta muntatzeko, zuraren eta deribatuen mekanizaziorako oinarrizko opeerazioak egitea, gainazalak egokitzea, akabera-produktuak aplikatzea eta tapizatze-prozesuetan laguntzea, produktuak eskatzen diren estetikarekin eta akaberekin egiten laguntzea, adierazitako kalitatearekin lan egitea, laneko arriskuei aurrea hartzeko eta ingurumena babesteko arauak betetzea, eta ahoz eta idatziz komunikatzea gaztelaniaz eta, hala badagokio, gaztelaniaz.

2.2. Lanbide ingurunea

Okupazio eta lanpostu garrantzitsuenak hauek dira:

 • Ebanisteriako produktuen muntatzailea, oro har.
 • Zurezko altzarien edo antzekoen muntatzailea.
 • Zurezko produktuen muntatzailea, ebanisteria izan ezik.
 • Zurezko altzarien akabatzailea.
 • Parketaren akuilatzaile-bernizatzailea.
 • Zurezko altzarien bernizatzaile-lakatzailea
 • Altzarien akabera-treneko operadorea.
 • Paketatzailea, etiketatzailea, paketatzailea.
 • Zuraren eta kortxoaren industriako peoia.
 • Altzarien tapizatzailea.

Instalazioa eta mantentze-lanak

1. MAILA
MODULUAK Orduak
Zuraren eta deribatuen mekanizazioaren oinarrizko eragiketak 231
Zuraren oinarrizko akaberak 132
Ehungintzako material eta produktuak 66
Altzariak tapizatzea 132
Bezeroentzako arreta 66
Zientzia aplikatuak I 165
Komunikazioa eta gizartea I 165
Tutoretza eta orientabidea I 33
GUZTIRA 990

2. MAILA
MODULUAK Horas
Altzariak eta arotzeriako elementuak instalatzea 120
Altzarien muntaketa 240
Zientzia aplikatuak II 144
Komunikazioa eta gizartea II 168
Laneko prestakuntza eta orientabidea 53
Lantokiko prestakuntza 260 260
Tutoretza eta orientabidea II 25
GUZTIRA 1010