Batxilergo, Erdi Mailako Zikloak eta OLHko ikasleentzako norbanakako garraiorako diru-laguntzak