Baloreak


Ikuskera.

Europako prestakuntza-esperientzietatik abiatuta eta zuzendaritza-taldeak hausnarketa egin ondoren, 2013. urtean aurrerapauso bat ematea erabaki genuen, eta ikastetxean bultzatutako hezkuntza-eredua egokitzeari ekin genion, ikasleak bizitzarako gaitasunak garatzen aurrera egin zezan.

Irakasle-taldearekin batera, horri buruzko prestakuntza bilatzea erabaki genuen, ikasgelan hainbat tresna aplikatzeko. Irakasleen eta ikasleen artean ateratako ondorioetatik, eta beste erakunde batzuetatik jasotako ekarpen, ideia eta erreferentzietatik abiatuta (Pentakotasun taldea, adibidez), eredu iragankor bat sortu zen, ikaskuntzak Heziketa Zikloen antolaketara, ikasleen profil orokorrera eta irakasleen sentsibilizazio- eta prestakuntza-mailara egokitzen saiatu zena.

Eredua.

Eredu hau beste erakunde batzuetatik jasotako ekarpen, ideia eta erreferentzietan oinarrituta diseinatu dugu, eta esan dugun bezala, bi urtez hainbat teknika prestatu eta aplikatu ondoren.
Horrela, bost atal aukeratu ziren, pertsonaren bost eremuak ordezkatzen dituztenak, halako moldez non, arlo horiekin zerikusia duten alderdiak landuz, modu positiboan eragiten baitzaio pertsonaren ongizateari, eta, beraz, ikaskuntza- eta gaitasun-baldintzetan.

  • Identitatearen esparrua
  • Gizarte esparrua
  • Gorputzaren esparrua
  • Emozioen esparrua
  • Adimenaren esparrua